Om Innherred helsehus

Ultralydjordmor

Liv Hanne Gansmo har 20 års jordmorerfaring og har jobbet i svangerskapsomsorgen og ved sykehus på føde- og barselavdelingen.

  • Utdannet ultralydjordmor 2011 ved NTNU.
  • Jobber i dag ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olav Hospital.
  • Videreutdanning i Doppler ultralyd i obstetrikk, maternelle og føtale kar, inklusiv fosterhjerte.
  • Sertifisert i Fetal Medisin Foundation (FMF) for å utføre ultralyd i svangerskapsuke 11-13.

Ønsket er at dette skal være en god opplevelse for de blivende foreldre. Gjennom ultralydundersøkelsen opplever mange å bli bedre kjent med barnet sitt. Jeg vektlegger ekspertise.
(Ultralydapparatet som benyttes er av de beste på markedet, en Voluson E6.)

HVA ER ULTRALYD?
Ved 2D (dimensjonal) ultralyd sendes lydbølger fra et lydhode inn til fosteret. Ekkoet som oppstår når lydbølgene treffer fosteret og da kroppsvev, returneres tilbake og datamaskinen bygger et sort/hvitt bilde på skjermen. Ultralyd er ikke farlig. Det ble et tilbud til alle gravide i Norge i 1986, og gjennom de årene er det ikke registrert skadevirkninger på foster. Mange ønsker gjennom svangerskapet å benytte seg av det private tilbudet som et supplement til rutineundersøkelsen rundt uke 18. Gjennom svangerskapet tilbys ulike undersøkelser, ut ifra hvor langt  svangerskapet har kommet, samt hva den enkelte måtte ønske.

Ultralyd fra uke 6-11
Tidlig ultralyd mellom uke 6-11, gjøres vaginalt. Hensikten med undersøkelsen er å se utviklingen av svangerskapet, at fosteret er i uterus og antall foster. Hjertet har begynt å slå, og hjertefrekvensen varierer ut fra hvilken svangerskapsuke du er i. Ved å måle fosteret fra hode til rumpe- CRL, beregnes svangerskapslengden. Den embryonale fasen avsluttes, og embryoet går nå over til å være et foster. God oppfølging og en ultralydundersøkelse mellom uke 6-11 kan ofte  være nødvendig og viktig da sjansen for spontanabort er størst i denne perioden.

Ultralyd fra uke 12-18.
Nå har den føtale perioden startet, alle organene er dannet og det begynner å ligne en baby. I denne perioden av svangerskapet kan man ved hjelp av ultralyd begynne å vurdere anatomien hos fosteret og få en bekreftelse på at fosterets utvikling så langt har vært normal. Dette kan være vesentlig i forhold til videre oppfølging i svangerskapet.

Ultralyd fra 26-32.
3D ultralyd er stillbilde, mens ved 4D ser man fosteret i bevegelse.
Undersøkelsen anbefales mellom uke 26 og 32 i svangerskapet. Da er romforholdene i livmoren gode, og det er godt med fostervann rundt barnet. 
Det kan være utfordringer med undersøkelsen. For å få vellykkede bilder må fosterets ansikt være vendt opp mot mors mage, armer og ben må ikke dekke ansiktet, og det må være tilstrekkelig med fostervann. Ligger barnet mot mors rygg blir det vanskelig å få gode bilder

Ultralyd mellom uke 32-40.
Ultralyd i denne fasen av svangerskapet kalles trivsel og vekstkontroll. Undersøkelsen utføres for å se om fosteret vokser og utvikler seg som forventet og om det er normal mengde fostervann rundt fosteret. Det vil også gjøres en anatomisk vurdering for å kontrollere at utviklingen av organene er normal. Morkakens plassering blir også vurdert slik at den ikke er et hinder i forhold til fødsel.
Prisliste

Tidlig ultralyd             
(uke 6-11)                Kr. 1100,-  Varighet: 30 min. 

2D ultralyd                     
(uke 12-18)              Kr. 1100,-  Varighet: 30 min.

3D/4D Ultralyd                
(uke 24-30)              Kr. 1350,-
  Varighet: 45 min.

2D Ultralyd                   
(uke 32-40)              Kr. 1100,-  Varighet: 30 min.

Timer som ikke avbestilles innen 24 timer før avtalt time faktureres.

Ansatte

Liv Hanne Gansmo

Jordmor

Informasjon

Åpningstider

Ultralydjordmor

Mandag :

-

Tirsdag :

Onsdag :

08.30 - 18.00

Torsdag :

Fredag :

Lørdag :

Søndag :

Kontakt

Ultralydjordmor

Telefon :

90 17 23 19

Mail:

innherredultralyd@gmail.com

Nettsiden er laget av Hattrem AS