Om Innherred helsehus

Psykologspesialist Jakob Støre-Valen

Jeg skal, jmf punkt 6-1 i min avtale med RHF, foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer. Avtalepraksisen har samarbeidsavtale med Psykiatrisk klinikk og inngår i Helse Midt-Norges «sørge for» ansvar.Jeg har ikke akutte timer. I akutte tilfeller skal fastlege eller legevakt kontaktes.

 

Terapeutisk tilnærming:

Jeg benytter intensiv dynamisk korttids psykoterapi, ISTDP. Dette er en meget anvendelig og effektiv terapiretning, hvor det gis mange gode tilbakemeldinger fra pasientene. Slik jeg ser det er ISTDP en syntese av kognitiv terapi og dynamisk psykoterapi, der terapeuten har en aktiv rolle, men samtidig er det helt nødvendig at pasienten vil endre sitt atferdsmønster og tar ansvar for egen behandling. Det å bygge kapasitet for å tåle og gjenkjenne følelser er sentralt i behandlingen, slik at uhensiktsmessige forsvar og angst kan unngås.

 

Spesialområder:

·ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi)

·Parterapi (Praksis fra Modum Bad).

·Barn/unge som av en eller annen grunn ikke kan følges opp ved BUP.

·Spiseforstyrrelser (praksis fra regionalt kompetansesenter)

·Problemer som har en dyp forankring i personligheten, såkalt personlighetsforstyrrelse, og som vil kreve en lengre behandlingsperiode (praksis fra spesialpoliklinikk for personlighetsforstyrrelser).

·Problemer som er relatert til eksistensielle temaer, religion (Praksis Modum Bad).

·Fobiske lidelser (f.eks. heis, katt, hund, edderkopp, veps, fugler), opplæring ved Østmarka sykehus.

Om meg

Utdannet psykolog ved NTNU i 2003, psykologspesialist fra 2007.

Avtalepraksis siden september 2014.

Jeg har arbeidet i psykisk helsevern ved institusjoner som Modum Bad, St. Olavs Hospital, Namsos Sykehus, og Levanger Sykehus. Jeg har jobbet med barn, familier, par, og voksne individuelt eller i grupper. Arbeid ved slike institusjoner gir en bred erfaring med utredning, diagnostisering og psykoterapeutisk behandling.

2016-2019: Core-utdannning i ISTDP, kull Trondheim 4, i regi ISTDP-Norge. 

Ventetid:

Før henvisning er det ønskelig at en tar kontakt på mail/sms for å høre om når jeg har kapasitet. Dette grunnet stor pågang

Ultralyd fra uke 6-11
Tidlig ultralyd mellom uke 6-11, gjøres vaginalt. Hensikten med undersøkelsen er å se utviklingen av svangerskapet, at fosteret er i uterus og antall foster. Hjertet har begynt å slå, og hjertefrekvensen varierer ut fra hvilken svangerskapsuke du er i. Ved å måle fosteret fra hode til rumpe- CRL, beregnes svangerskapslengden. Den embryonale fasen avsluttes, og embryoet går nå over til å være et foster. God oppfølging og en ultralydundersøkelse mellom uke 6-11 kan ofte  være nødvendig og viktig da sjansen for spontanabort er størst i denne perioden.

Ultralyd fra uke 12-18.
Nå har den føtale perioden startet, alle organene er dannet og det begynner å ligne en baby. I denne perioden av svangerskapet kan man ved hjelp av ultralyd begynne å vurdere anatomien hos fosteret og få en bekreftelse på at fosterets utvikling så langt har vært normal. Dette kan være vesentlig i forhold til videre oppfølging i svangerskapet.

Ultralyd fra 26-32.
3D ultralyd er stillbilde, mens ved 4D ser man fosteret i bevegelse.
Undersøkelsen anbefales mellom uke 26 og 32 i svangerskapet. Da er romforholdene i livmoren gode, og det er godt med fostervann rundt barnet. 
Det kan være utfordringer med undersøkelsen. For å få vellykkede bilder må fosterets ansikt være vendt opp mot mors mage, armer og ben må ikke dekke ansiktet, og det må være tilstrekkelig med fostervann. Ligger barnet mot mors rygg blir det vanskelig å få gode bilder

Ultralyd mellom uke 32-40.
Ultralyd i denne fasen av svangerskapet kalles trivsel og vekstkontroll. Undersøkelsen utføres for å se om fosteret vokser og utvikler seg som forventet og om det er normal mengde fostervann rundt fosteret. Det vil også gjøres en anatomisk vurdering for å kontrollere at utviklingen av organene er normal. Morkakens plassering blir også vurdert slik at den ikke er et hinder i forhold til fødsel.
Prisliste

Tidlig ultralyd             
(uke 6-11)                Kr. 1100,-  Varighet: 30 min. 

2D ultralyd                     
(uke 12-18)              Kr. 1100,-  Varighet: 30 min.

3D/4D Ultralyd                
(uke 24-30)              Kr. 1350,-
  Varighet: 45 min.

2D Ultralyd                   
(uke 32-40)              Kr. 1100,-  Varighet: 30 min.

Timer som ikke avbestilles innen 24 timer før avtalt time faktureres.

Ansatte

Jakob Støre-Valen

Psykologspesialist

Informasjon

Åpningstider

Psykologspesialist Jakob Støre-Valen

Mandag :

08:00-16:00

Tirsdag :

08:00-16:00

Onsdag :

08:00-16:00

Torsdag :

08:00-16:00

Fredag :

08:00-16:00

Lørdag :

STENGT

Søndag :

STENGT

Kontakt

Psykologspesialist Jakob Støre-Valen

Telefon :

745 11 110

Mail:

post@valen.cc

Nettsiden er laget av Hattrem AS