Om Innherred helsehus
HELSE I HVER KVADRATMETER

Finn tjeneste:

Finn tjeneste:

Velg...

Om Helsehuset

Innherred helsehus er et tverrfaglig helsesenter lokalisert på Røstad i Levanger kommune. Etaberingen av helsehuset er betinget i et ønske om å skape et helhetlig tilbud til pasientene med bred faglig kompetanse, pasientsentrerte tjenester og god tilgjengelighet.

Bilder